Jogi nyilatkozat

A Miadivat.hu Kft. az ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli. A Webáruházat üzemeltető Kft. az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatszolgáltatás önkéntes, a megrendelők adatait a Kft. addig tárolja, ameddig az a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében feltétlenül szükséges. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A fent nevezett Kft. a webáruházból történő rendelésekhez szükséges információkat tárolja, például a szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból adódó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, az üzleti tevékenység lebonyolítása céljából kezeli az ügyfelek személyes adatait.

A regisztráció törlésével azonnal törlődnek az ügyfelek adatai is. A személyes adatokat a szolgáltató és munkatársai kezelhetik a törvény szerinti alapelvek tiszteletben tartásával.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím.

A személyes adatok törlését a következők szerint tudja az ügyfél kérvényezni:

-postai úton a következő címre tudja a kérvényt elküldeni: Miadivat.hu Kft. 8800 Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 15. földszint

-e-mail-ben az "info@miadivat.hu" címre.

A Kft. az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve ha ehhez az ügyfél kifejezetten hozzájárul, illetve, ha a harmadik személy a szolgáltatóhoz kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.